Житомирський Національний Агроекологічний Університет оголошує прийом до аспірантури на 2017-2018 навчальний рік за державним замовленням та за контрактом з відривом від виробництва та без відриву від виробництва з таких спеціальностей:

 • 051 - Економіка
 • 073-Менеджмент
 • 076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 101- Екологія
 • 133- Галузеве машинобудування
 • 201- Агрономія
 • 204 - Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
 • 211- Ветеринарна медицина

Вступники подають до відділу аспірантури і докторантури такі документи:

 1. заяву вступника на ім’я ректора, погоджена передбачуваним науковим керівником(у заяві вступник вказує спеціальність, форму навчання, іноземну мову, з якої складатиме вступний іспит тощо);
 2. особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;
 3. автобіографію;
 4. копію диплому про закінчення вищого навчального закладу та додатку до нього із зазначенням одержаної кваліфікації магістра (спеціаліста);
 5. список опублікованих наукових праць, винаходів. Вступники, які не мають опублікованих праць, винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними спеціальності;
 6. копію трудової книжки;
 7. копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (два прим.);
 8. три фотокартки 3х4;
 9. військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 10. посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).
 11. папку паперову на зав`язках, 2 конверти, ручку, 15 аркушів паперу формату А4;

Оригінали паспорту та диплому про вищу освіту вступники пред’являють особисто.

Вступні іспити: спеціальна дисципліна (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) та іноземна мова ( за вибором вченої ради вищого навчального закладу в обсязі, який відповідає рівню В 2).

Прийом до аспірантури проводиться за конкурсом щорічно в терміни, встановлені ЖНАЕУ:

 • подання заяв та інших документів для допуску до вступних іспитів починається з 06 липня по 24 липня 2017 року;
 • вступні іспити до аспірантури проводяться з 21 серпня по 30 серпня 2017 року;
 • конкурсне зарахування – вересень поточного року.

Документи подавати до відділу аспірантури та докторантури ЖНАЕУ

(Адреса: 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7, корпус 4, кабінет 208).

Або на офіційному сайті університету: http://www.znau.edu.ua/

 

Корисні посилання

Сварог

Баннер Міністерство освіти і науки 
України

Баннер Інформаційно-аналітичного порталу про вищу освіту в Україні та за кордоном

Баннер Міністерство аграрної політики та продовольства україни

Баннер Міністерство освіти і науки України


Центр Полісся Органік

 

ЕРК Відродження

 

Програма Еразмус+ освітній модуль Жан Моне проект