Реквізити для оплати за навчання:

Одержувач - ЖНАЕУ
код - 00493681, рахунок 312 512 771 00 272
ДКСУ у м. Києві, МФО 820172
Плата за навчання - вказати П.І.Б., курс, факультет, форму навчання (денна чи заочна)


Вартість навчання одного студента Житомирського національного агроекологічного університету

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ (споріднена спеціальність) на 2017-2018 н.р.

Спеціальність Сума, грн. / за рік навчання
ОС «Бакалавр» ОС «Магістр»*
Облік і оподаткування 8000 9500
Фінанси, банківська справа та страхування 8000 9500
Економіка 8000 -
Менеджмент 8000 9500
Публічне управління та адміністрування 8000 9500
Маркетинг 8000 -
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 8000 9500
Право 9000 -
Екологія 7000 7500
Геодезія та землеустрій 9000 -
Агрономія 7000 7500
Агроінженерія 7000 7500
Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва 7000 7500
Лісове господарство 8500 9500
Захист і карантин рослин 7000 7500

 

* Примітка. Термін навчання за ОС «Магістр» становить 1,5 року.

 


 

Вартість навчання одного студента Житомирського національного агроекологічного університету

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ (неспоріднена спеціальність) на 2017-2018 н.р.

Спеціальність Сума, грн. / за рік навчання
ОС «Бакалавр» ОС «Магістр»*
Облік і оподаткування 8600 10000
Фінанси, банківська справа та страхування 8600 10000
Економіка 8600 -
Менеджмент 8600 10000
Публічне управління та адміністрування 8600 10000
Маркетинг 8600 -
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 8600 10000
Право 9600 -
Екологія 7450 8000
Геодезія та землеустрій 9650 -
Агрономія 7450 8000
Агроінженерія 7450 8000
Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва 7500 8000
Лісове господарство 9100 10000
Захист і карантин рослин 7450 8000

 

* Примітка. Термін навчання за ОС «Магістр» становить 1,5 року.