МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Житомирський національний агроекологічний університет

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

НА 2016 2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Шановні вступники!

 Для участі в конкурсі на навчання за будь якою спеціальністю в ВНЗ України просимо здавати ЗНО з чотирьох  предметів:  перший - української мови та літератури – обов’язково; другій – з переліку ВНЗ для вашої спеціальності  третій – четвертий – на Ваш розсуд.

Для конкурсного відбору до нашого університету зараховуються бали сертифікатів ЗНО з трьох предметів: обов’язковий загальнодержавний – українська мова та література; обов’язковий для вибраної Вами спеціальності – наведений в таблиці на звороті аркуша; на вибір вступника – з наявних у Вас сертифікатів, що були одержані за 3-4 предмети із загального переліку: математики, історії України, географії, біології, хімії, фізики, російської мови, іноземних мов (англійської, німецької, французької та іспанської).

Конкурсний відбір для зарахування на навчання для здобуття ступені бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста здійснюється без ЗНО за одержаними балами фахового вступного випробування в університеті за переліком дисциплін вибраної Вами спеціальності та додатку до диплому, розрахованими приймальною комісією. Для одержання спеціальності в університеті за наявності у вступника іншої (неспорідненої) спеціальності йому необхідно пройти додаткове випробування.

Документи приймаються:

►на 1курс денної форми навчання – з 11 по 27 липня  2016 року;

►на скорочений термін (на базі ОКР «Молодший спеціаліст»)  денної форми навчання – з 11 по 24 липня 2016 року;

►на 1курс заочної форми навчання - з 15 по 29 липня 2016 року  (для осіб, які мають право складати вступні випробування та проходити співбесіду, що проводить університет - з 15 по 22 липня 2016 року );

►на скорочений термін (на базі ОКР «Молодший спеціаліст»)  заочної форми навчання – з 11 по 24 липня, з 01 по 07 березня  та з 03 по 10 жовтня 2016 року.

Вступні випробування проводяться:

► на скорочений термін на денну та заочну форму навчання – з 25 по 26 липня, 9 березня та 11 жовтня 2016 року;

Оприлюднення рейтингового списку:

►на 1 курс і скороченний термін на денну форму навчання – не пізніше 01 серпня;

► на заочну форму навчання – не пізніше 30 липня та 21 жовтня.

Вступ на навчання за ОКР «Спеціаліст», «Магістр» проводиться:

► на денну форму навчання –  з 06 по 17 липня та з 20 по 29 липня 2016 року;

► на заочну форму навчання – з 09 по 11 грудня 2015 року; з 29 лютого по 05 березня, з 14 по 22 липня  та з 10 по 12 жовтня   2016 року.

При вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра ветеринарно-медичного спрямування) на основі повної загальної освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та зарахування поза конкурсом  подають заяви тільки в електронній формі. Вони можуть подати до п’ятнадцати заяв  на п’ять спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету.

На базі приймальної комісії університету діє консультаційний пункт для бажаючих зареєструватися для участі в ЗНО та подання заяв в електронній формі для вступу на навчання до вищих навчальних закладів України.

Перелік спеціальностей та спеціалізацій для здобуття ступеня бакалавра

в Житомирському національному агроекологічному університеті

Галузь знань

Найменування

Ліцензій ний обсяг

спеціальності

спеціалізації

Денна

Заочна

05. Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

 1. Економіка підприємства
 2. Аграрна економіка та сталий сільський розвиток
 3. Інтелектуальна економіка

25

25

07. Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

 1. Облік, аудит  і контроль в підприємництві
 2. Облік, аудит  і контроль в державному управлінні
 3. Оподаткування, податковий облік, аудит і контроль

50

25

45

50

25

55

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 1. Фінанси і кредит
 2. Фінанси та банківська справа
 3. Фінанси та страхування

50

50

073 Менеджмент

 1. Менеджмент організацій і адміністрування
 2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 3. Управління інноваційною діяльністю

90

150

074 Публічне управління та адміністрування

 1. Публічне управління
 2. Адміністративний менеджмент.
 3. Бізнес-адміністрування

50

50

075 Маркетинг

 1. Управління маркетинговими комунікаціями
 2. Логістика
 3. Екологічний маркетинг

25

25

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 1. Підприємництво та бізнес
 2. Торгівельна діяльність
 3. Біржова діяльність
 4. Управління інтелектуальною власністю

50

50

08. Право

081 Право

 1. Природоресурсне та природоохоронне право
 2. Адміністративне право і процес
 3. Право

50

50

10. Природничі науки

101 Екологія

 1. Екологія  та охорона навколишнього середовища
 2. Екологічна безпека
 3. Прикладна екологія та збалансоване природокористування

 

110

 

 

165

 

14. Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 1. Системи електропостачання  та енергозбереження
 2. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
 3. Відновлювана електроенергетика
 4. Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії.
 5. Енергетичний менеджмент

50

19. Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

 1. Геодезія та землеустрій

50

50

20. Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

 1. Рослинництво
 2. Експертна оцінка ґрунтів.
 3. Виробництво та переробка . органічної продукції рослинництва
 4. Селекція та насінництво
 5. Землеробство

90

100

202 Захист і карантин рослин

 1. Захист рослин у виробництві органічної продукції
 2. Інтегрований захист і карантин рослин
 3. Фітосанітарний моніторинг і прогноз

50

50

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

 1. Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
 2. Кінологія
 3. Племінна справа
 4. Бджільництво

100

90

205 Лісове господарство

 

 1. Лісове господарство
 2. Садово-паркове господарство
 3. Мисливське господарство

100

100

207 Водні біоресурси та аквакультура

 1. Охорона, відтворення та раціональне використання гідро біоресурсів
 2. Ставове рибництво

25

25

208 Агроінженерія

 1. Інженерія в рослинництві
 2. Інженерія в переробній галузі
 3. Інженерія в тваринництві
 4. Інженерія в технічному сервісі

110

100

21. Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина

 1. Хвороби дрібних тварин
 2. Хвороби продуктивних тварин
 3. Лабораторна діагностика хвороб тварин

55

 

 

 

 

Перелік спеціальностей та фахових випробувань для здобуття ступеня магістра

в Житомирському національному агроекологічному університеті 

Галузь знань

Найменування

Фахові випробування 

спеціальності

спеціалізації

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

 1. Облік, аудит  і контроль в підприємництві
 2. Облік, аудит  і контроль в державному управлінні
 3. Оподаткування, податковий облік, аудит і контроль

Фінансовий облік;

Управлінський облік;

Організація і методика аудиту

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 1. Фінанси і кредит
 2. Фінанси та банківська справа
 3. Фінанси та страхування

Бюджетна система;

Податкова система;

Фінансова  діяльність суб'єктів підприємництва

073 Менеджмент

 1. Менеджмент організацій і адміністрування
 2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 3. Управління інноваційною діяльністю

Менеджмент; Маркетинг; Економіка підприємства; 

Основи ЗЕД; Міжнародні економічні відносини;  Економіка підприємства;

Менеджмент; Економіка підприємства; Бізнеспланування

074 Публічне управління та адміністрування

 

 1. Публічне управління
 2. Адміністративний менеджмент
 3. Бізнес-адміністрування

Менеджмент;

Маркетинг;

Економіка підприємства

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 1. Підприємництво та бізнес
 2. Торгівельна діяльність
 3. Біржова діяльність
 4. Управління інтелектуальною власністю

 

 

Економіка і організація інноваційної діяльності;

Потенціал і розвиток підприємства; Стратегія підприємства

Менеджмент, основи інтелектуальної власності, економічна теорія

10 Природничі науки

101 Екологія

 1. Екологія та охорона навколишнього середовища
 2. Екологічна безпека
 3. Прикладна екологія та збалансоване природокористування

Моніторинг довкілля; Ландшафтна екологія;

Організація управління в екологічній діяльності

18 Виробництво та технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

 • Екологічна безпека
 • Прикладна екологія та збалансоване природокористування
 • Технології захисту довкілля

Техноекологія

Екологічна безпека

Агроекологія

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

 1. Агрономія
 2. Експертна оцінка ґрунтів.
 3. Виробництво та переробка . органічної продукції рослинництва

Рослинництво; Землеробство; Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва;

Ґрунтознавство; Екологія ґрунту; Основи наукових досліджень

202 Захист і карантин рослин

 1. Фітопатологія
 2. Ентомологія
 3. Природоохоронний захист рослин 

Сільськогосподарська фітопатологія; Сільськогосподарська ентомологія; Хімічний захист рослин

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

 1. Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
 2. Годівля тварин і технології кормів
 3. Розведення та селекція тварин
 4. Якість, безпечність та переробка тваринницької сировини
 5. Бджільництво
 6. Технологія виробництва екологічно безпечної та органічної продукції тваринництва

Технологія виробництва продукції свинарства;  Технологія виробництва молока та яловичини; Технологія переробки продукції

тваринництва

205 Лісове господарство

 

 1. Лісове господарство
 2. Садово-паркове господарство
 3. Мисливське господарство

Лісознавство; Лісівництво;

Лісові ентомологія та фітопатологія

208 Агроінженерія

 1. Інженерія в рослинництві
 2. Інженерія в тваринництві
 3. Інженерія в переробній галузі
 4. Інженерія в технічному сервісі

Енергетичні засоби для АПК;

Машини та обладнання АПК; Ремонт машин та обладнання

21 Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина

 1. Хвороби дрібних тварин
 2. Хвороби продуктивних тварин
 3. Лабораторна діагностика хвороб тварин

Анатомія, Інфекційна і незаразна патологія

Ветеринарно-санітарна експертиза

 

 

Студенти університету мають можливість:

 • отримати військове звання;
 • проходити виробничу практику за кордоном.

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
10008 Житомир, бульвар Старий, 7, телефони: (0412) 22-75-19; +38 (063) 108-78-60; +38 (097) 753-49-43.