16 жовтня 2015 р. о 15 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Перегуди Єлизавети Федорівни на тему: «Організаційно-економічний механізм диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Ільчук Микола Максимович.

 

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Перегуда Є.Ф.