29 січня 2016 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Котенко Надії Миколаївни на тему: «Стратегічні напрями інвестиційної діяльності на сільських територіях», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Зінчук Тетяна Олексіївна.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Котенко Н.М.