Шановні колеги!

Повідомляємо Вам, що в рамках функціонування Поліського кластера в м. Житомирі на базі факультету інженерії та енергетики Житомирського національного агроекологічного університету та відділення «Агроінженерія» Житомирського агротехнічного коледжу з 29 по 30 березня 2017р. відбудеться III Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь».

Запрошуємо науковців, що досліджують регіональні проблеми аграрного сфери економіки, а також викладачів, докторантів, аспірантів взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Соціально-економічні проблеми аграрного розвитку регіонів», яка відбудеться 16 травня 2017 року у Житомирському національному агроекологічному університеті. Метою конференції є ознайомлення з результатами наукових досліджень та обмін думками щодо вирішення актуальних проблем регіонального розвитку аграрної сфери економіки. Результати досліджень будуть опубліковані у інтернет-збірнику матеріалів конференції.

Всеукраїнська науково-практична  конференція 

«оптимізація сучасних технологій в агрономії, захисті рослин та землеустрої» 

присвячується 10-річчю кафедри захисту рослин 

27-28 квітня 2017 року

ЗАПРОШЕННЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
І Всеукраїнської науково-практичної конференції

«ТУРИЗМ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ»,

яка відбудеться на базі Житомирського національного агроекологічного університету (Ботанічний сад ЖНАЕУ).

м. Житомир 26 травня 2017 р

ЗАЯВКА

Запрошуємо студентів, аспірантів та  молодих  вчених  взяти участь у роботі ХІІI Всеукраїнської науково-практичної конфе-ренції „Наука. Молодь. Екологія – 2017”, яка відбудеться 25 травня 2017 року на базі факультету екології і права Житомирського національного агроекологічного університету.

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, НАУКОВІ СПІВРОБІТНИКИ, АСПІРАНТИ, СТУДЕНТИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХІХ Міжнародної наукової інтернет-конференції «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ», яка відбудеться 30 листопада 2016 р.