Посада

Доцент кафедри процесів, машин і обладнання

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1998 р. закінчив Тернопольський технічний університет ім. І. Пулюя за спеціальністю «Обладнання харчових виробництв».

Тема дисертації та рік захисту

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності пиловловлювання батарейних циклонів за рахунок застосування елементів зі жалюзійними решітками» в Національному університеті «Львівська політехніка» (шифр 05.17.08). і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.

Сфера наукових інтересів

Технологічні засоби формування екологобезпечних проектів у харчовій галузі.

Загальна кількість публікацій
  • Порівняльна оцінка методів розрахунку гідравлічного опору батарейного циклона із жалюзійними елементами //Вісник Тернопільського державного технічного університету – 2003. – Т. 8, № 1.– С. 82–88. 
  • Пат. 59139 А Україна, 7 В04СЗ/06. Батарейний циклон зі жалюзійними елементами. Пат. 59139 А Україна, 7 В04СЗ/06/ Заявл.24.02.03; Опубл. 15.08.03. Бюл. №8. – 2 с. 
  • Пат. 59094 А Україна, 7 (ЗО Ш15/04. Спосіб визначення дисперсного складу порошкоподібного матеріалу. Пат. 59094 А Україна, 7 00 ЕЧ 15/04/ Заявл.15.01.03; Опубл. 15.08.03. Бюл. № 8.–2 с. 
  • Пат. 62320 А Україна, 7 В04СЗ/06. Циклон підвищеної ефективності із ступеневим відведенням твердої фази. Пат. 62320 А Україна, 7 В04СЗ/06 / Заявл. 20.03.03; Опубл. 15.12.03. Бюл. № 12. –2 с. 
  • Батарейний циклон. Підвищення ефективності пиловловлювання. – Хімічна промисловість України. № 3, 2004. – С. 48–51. 
  • Розрахунок ефективності пиловловлювання на переробних підприємствах. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Спеціальний випуск до V науково-практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». – Кам’янець- Подільський: ПДТУ. – 2010. – С 157–160.
  • Особливості переробки соломи на тверде біопаливо в умовах сільськогосподарського виробництва / Я.Д.Ярош, В.В.Кухарець, В.К.Палійчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. –№2. –305–312.
Основні наукові та методичні праці:
  • Ярош Я.Д. Посібник до виконання лабораторних та індивідуальних робіт з дисципліни «експлуатація машин і обладнання в переробних підприємствах». –Житомир.: ЖНАЕУ, 2014. –104.