Посада

Доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту
  • В 1986 році закінчила Бердичівський машинобудівний технікум Мінхіммашу СРСР за спеціальністю «Обробка металів різанням».
  • В 1994 році закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування».
  • В 1998 році закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Облік і аудит».
Тема дисертації та рік захисту

В 2008 році захистила дисертацію на тему: «Регулювання та прогнозування зайнятості населення (на матеріалах Житомирської області)» на засіданні спеціалізованої вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика – і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Управління персоналом, економіка праці, регулювання соціально-трудові відносини

Загальна кількість публікацій

Автор 42 публікацій, з яких: 20 публікацій у наукових фахових виданнях, 2 – у міжнародних виданнях.

Основні наукові та методичні праці: