Посада

Доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

В 2010 році отримав кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта – дорадника з можливістю здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності з надання соціально спрямованих дорадчих послуг з питань економіки та менеджменту (Свідоцтво № 70 від 23.11.2010р.).

2003 - 2006 р. Аспірантура Житомирського національного агроекологічного університету спеціальність: "Економіка сільського господарства та АПК"

науковий ступінь: кандидат економічних наук

1999 - 2001р. Закінчив польське відділення Перших Київських державних курсів іноземних мов (диплом з відзнакою). Проходив стажування в Польщі.

1998 - 2002 р. Житомирський інженерно - технологічний інститут спеціальність: "Менеджмент організацій"

кваліфікація: "Магістр із менеджменту"  (диплом з відзнакою).

Тема магістерської роботи:  "Удосконалення управління персоналом в умовах торговельного підприємства"

1995 - 1998 р. Житомирський технологічний коледж

спеціальність: "Економіка підприємств"

кваліфікація: "Молодший фахівець із планування діяльності підприємств"   (диплом з відзнакою).

Тема дисертації та рік захисту

В 2006 році захистив дисертацію на тему «Регіональна стратегія інвестування аграрного сектора» на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю «Економіка сільського господарства та АПК» і отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Сучасний менеджмент, самоменеджмент, організація праці менеджера, стратегічний менеджмент (управління), бізнес-психологія, інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектора.

Загальна кількість публікацій

Співавтор навчального посібника «Самоменеджмент : практикум: навч. посіб. для студ. екон. вузів / Орликовський М.О., Осовська Г.В., Ткачук В.І. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 410 с.» та монографії «Регіональна стратегія інвестування аграрного сектору: моногр./ М.О. Орликовський, В.М. Микитюк. – Житомир: Видавництво «Житомирський національний агроекологічний університет», 2010. – 220с. 12,78 ум. друк. арк.»

Автор методичних рекомендацій:

- Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Стратегічний менеджмент» («Стратегічне управління») для студентів спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій” та 7.0502056 „Менеджмент ЗЕД” денної форми навчання, Житомир, 2009. – 103 с. (6,05 ум. друк. арк).

- Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Організація праці менеджера» для студентів спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій” та 7.0502056 „Менеджмент ЗЕД” денної форми навчання, Житомир, 2009. – 139 с. (8,13 ум. друк. арк).

Розроблено конспекти лекцій з дисциплін: «Стратегічний менеджмент (управління)», «Самоменеджмент», «Організація праці менеджера», «Керівник адміністративної служби».

Основні наукові та методичні праці: