Посада

Доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 1982 році закінчила Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві»

Тема дисертації та рік захисту

В 2011 році захистила дисертацію на тему: «Стратегічне управління підприємствами галузі хмелярства» на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук

Сфера наукових інтересів

Стратегічне управління, управління витратами аграрних підприємств, публічне адміністрування

Загальна кількість публікацій

Автор 41 публікації, з яких: 1 монографія в співавторстві, 14 публікацій у наукових фахових виданнях.

Основні наукові та методичні праці: