Посада

Асистент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука

Дані про вищу освіту

В 2010 році закінчила Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю «Облік і аудит». В цьому ж році вступила до аспірантури Житомирського національного агроекологічного університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

В процесі написання дисертації на тему «Управління технологічними інноваціями на підприємствах харчової промисловості».

Сфера наукових інтересів

Управління технологічними інноваціями на підприємствах харчової промисловості

Загальна кількість публікацій

Методичні рекомендації та вимоги до підготовки курсового проекту з циклу дисциплін «Керівник адміністративної служби», для студентів ОКР "Магістр", галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування" (за видами економічної діяльності) денної та заочної форм навчання

Основні наукові та методичні праці: