Посада

Доцент кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

докторант

У 2014-2015 рр. стипендіат Кабінету Міністрів України згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 р. № 560 «Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених»

Дані про вищу освіту

У 2006 році закінчила ДВНЗ «Державний агроекологічний університет України» (м. Житомир) за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД»

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Управління економічними ризиками корпоративних підприємств аграрної сфери» захистила у 2010 році в ЖНАЕУ і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2013 році стажувалася в Інституті інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія», у 2014 році – в Асоціації правників України (м. Київ) за програмою заходів Всеукраїнської школи з права інтелектуальної власності.

З 2014 р. докторант ЖНАЕУ за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Сфера наукових інтересів

Інноваційний розвиток аграрної економіки, комерціалізація та менеджмент інтелектуальної власності

Загальна кількість публікацій

Співавтор навчального посібника з грифом МОН України: «Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти», співавтор навчально-наочного посібника «Інтелектуальна власність»

Основні наукові та методичні праці: