Посада

Доцент кафедри геодезії та землеустрою

Науковий ступінь

кандидат географічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 2004 році закінчила географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «географія» та здобула кваліфікацію географа, геоеколога, менеджера природокористування, викладача географії, основ економіки та екології.

Тема дисертації та рік захисту

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію «Геоекологічний аналіз регіону (на прикладі Житомирської області)» за спеціалізацією «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів».

Сфера наукових інтересів

Геоінформаційне картографування; методика викладання та методи наукових досліджень в топографії, геодезії, картографії, землеустрої; геоекологічний аналіз та районування території; управління використанням природних ресурсів.

Загальна кількість публікацій

Є автором 35 наукових праць, у тому числі монографії «Геоекологічний аналіз регіону: концептуальні підходи, сталий розвиток».

Основні наукові та методичні праці: